Strona główna arrow Współpraca
Współpraca Drukuj Email

clock.jpgW dzisiejszych czasach dynamicznych zmian w prawie oraz wymagającego środowiska rynkowego prowadzenie działalności gospodarczej stanowi duże wyzwanie, mając to na względzie porządnym działaniem każdego przedsiębiorcy jest nawiązanie współpracy z profesjonalną Kancelarią prawniczą, która zajmie się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz swojego Klienta, co wydatnie zwiększy jego bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym.

Również osoby fizyczne w swoim życiu prywatnym niejednokrotnie staną w obliczu sytuacji, która wymagać będzie skorzystania z porady prawnika.

I właśnie tu pojawia się pole do współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego M-IUSTITIA. Zgodnie z Ustawą o radcach prawnych określającą między innymi zasady wykonywania zawodu przez Radcę prawnego, jego praca polega na: świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych (w tym na przykład projektów różnego rodzaju umów i innych dokumentów) oraz występowaniu przed
urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Podsumowując można zatem powiedzieć, że wsparcie ze strony Radcy prawnego gwarantuje szeroko rozumiane bezpieczeństwo prawne zarówno w obrocie gospodarczym jak i poza nim.

* * * * * 

Usługi prawnicze, jak wyżej mogą, być świadczone na rzecz Klientów przez Kancelarię jednorazowo i doraźnie lub w ramach stałej obsługi prawnej.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za pracę Kancelarii to w zależności od potrzeb i wybranego modelu współpracy wchodzą w grę różne metody rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe według ustalonej stawki godzinowej,
  • wynagrodzenie ryczałtowe (przy czym może być to świadczenie jednorazowe, np. za prowadzenie danej sprawy, przygotowanie projektu umowy itp., bądź też wynagrodzenie cykliczne np. miesięczne (abonamentowe) w przypadku umowy o stałą obsługę prawną,
  • dodatkowo możliwe jest również ustalenie z Klientem, jako dodatkowej formy wynagrodzenia Kancelarii, tak zwanej, premii za sukces /success fee/. Jest to wynagrodzenie dodatkowe, które zależy od osiągnięcia przez Radcę prawnego określonego celu w ramach wykonywania danego zadania.

* * * * * 

Kancelaria Radcy Prawnego M-IUSTITIA świadczy usługi dla Klientów na podstawie zawartej z Klientem umowy. Rodzaje umów zawieranych z Kancelarią to :

  • umowy o stałą obsługę prawną (permanentne świadczenie pomocy prawnej),
  • umowy o świadczenie konkretnej usługi/prowadzenie konkretnej sprawy (np. zaprojektowanie zadanej umowy, zaopiniowanie umowy, stworzenie projektów innych dokumentów-według zgłoszonego zapotrzebowania, sporządzenie opinii prawnej-analiza danej konkretnej sytuacji prawnej, prowadzenie negocjacji, reprezentacja Klienta przed danym sądem lub urzędem, itd.)
 
(C) 2024 windykacja, doradztwo prawne, M-Iustitia
Projekt i wykonanie - www.optinet.pl